En förmörkelse för alla: Hur synskadade elever kan “känna” förmörkelser

Många människor i USA kommer att ha möjlighet att bevittna nästan fyra minuter av en Total solförmörkelse måndagen den 8 april 2024 när den rör sig från södra Texas mot Maine. Men i USA finns det mer än 7 miljoner människor blind eller synskadad och du kanske inte kan uppleva en förmörkelse på traditionellt sätt.

Naturligtvis kommer de, precis som de med syn, att kännas kallare när solljuset dämpas, och kommer att höra sånger och ljud från fåglar och insekter förändras när ljuset dämpas och blir ljusare. Men mycket av en förmörkelse är visuell.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *