Hur luktar rymden?

Astronauter har beskrivit några ovanliga lukter i rymden, vilket inte är förvånande med tanke på att kemin där skiljer sig mycket från den på jorden. Så hur luktar rymden och vilka är de kosmiska källorna till dessa lukter?

Rymd är ett luftlöst vakuum, så tekniskt sett kan du inte lukta något i rymden; Om du försökte skulle du vara död. Dock, utrymme är inte ett fullständigt vakuum. Den är full av alla typer av molekyler, av vilka några har sina egna starka lukter när vi luktar dem i Landa. Att lära sig hur olika delar av rymden kan lukta är ett riktigt coolt sätt att bättre förstå kosmisk kemi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *