Hur mineraler påverkar fertilitet och menstruationshälsa hos kvinnor

I en nyligen publicerad recension publicerad i tidskriften näringsämnen, Österrikiska forskare debatterar vilken roll vissa mineraler har i det kvinnliga reproduktionssystemet.

Studie: Mineraler och menstruationscykeln: effekter på ägglossning och livmoderslemhinnan.  Bildkredit: Marko Aliaksandr/Shutterstock.comStudie: Mineraler och menstruationscykeln: effekter på ägglossning och livmoderslemhinnan. Bildkredit: Marko Aliaksandr/Shutterstock.com

Bakgrund

Mineralernas roll för kvinnlig reproduktiv hälsa, särskilt under menstruation, är ett komplicerat forskningsområde som betonar kopplingen mellan kost och kvinnlig fertilitet. Trots betoningen på mikronäringsämnen för att förebygga reproduktiva sjukdomar, saknas det fortfarande systematiska bevis på effekten av mineraler under menstruationsperioden på kvinnliga befruktningsvägar.

Även om forskare i stor utsträckning har undersökt mineraler kopplade till manlig fertilitet, har deras inblandning i kvinnors reproduktiva hälsa fått mindre uppmärksamhet och många studier förbiser menstruationsfasen.

Översikt över kvinnlig reproduktionsreglering

Hormoner är avgörande för mänsklig fortplantning, eftersom de styr olika processer som menstruation, ägglossning, implantation och graviditet. Hormoner underlättar också follikelmognad och ägglossning, samt hjälper endometrium att ge idealiska omständigheter för ett befruktat ägg.

Äggstockarna är viktiga för kvinnlig reproduktiv hälsa, producerar oocyter för befruktning och syntetiserar hormoner som östrogen och progesteron. Under follikelfasen stimulerar ökad produktion av gonadotropinfrisättande hormon (GnRH) frisättningen av follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH). Jämförelsevis undertrycks GnRH-utsöndringen när progesteronnivåerna ökar under lutealfasen.

Oxidativ stress, som uppstår när kroppens produktion av fria radikaler överstiger dess förmåga att avgifta deras skadliga effekter, kan skada cellulära strukturer och potentiellt påverka fertiliteten. Överskott av järn, selenbrist, zinkbrist, otillräckligt magnesiumintag och kopparobalanser påverkar indirekt kvinnlig fertilitet.

Inverkan av mineralintag på kvinnlig fertilitet

Zink

Zink är viktigt för hormonproduktion, endometriefunktion och fertilitet, eftersom det reglerar produktionen av LH, FSH och steroider, samtidigt som det skyddar oocyten från stressrelaterade skador på reaktiva syrearter (ROS).

Zinkfingerproteiner hjälper östrogenreceptorns funktion; Därför är det viktigt att bibehålla tillräckliga zinknivåer för fertiliteten. Zinkbrist kan orsaka reproduktiva hälsoproblem, såsom onormal syntes av LH och FSH, oregelbunden äggstockstillväxt, menstruationscykelstörningar och havandeskapsförgiftning.

Selen

Selen är nödvändigt för att producera selenoproteiner, som omvandlar tyroxin till dess biologiskt aktiva form, trijodtyronin (T3). Sköldkörtelmetabolism är avgörande för att upprätthålla hormonbalansen i det kvinnliga fertilitetssystemet, eftersom hypertyreos och hypotyreos kan störa menstruationscyklerna och påverka befruktningen. Därför är det viktigt att bibehålla optimala selennivåer för konsekvent och effektiv ägglossning.

Jod

Jod är viktigt för sköldkörtelfunktionen och hormonproduktionen, eftersom detta mineral interagerar med reproduktiva hormoner som östrogen och progesteron. Jodbrist kan orsaka hypotyreos, infertilitet och reproduktionsstörningar.

Adekvat jodkonsumtion är avgörande för alla menstruationsstadier. Djurstudier har faktiskt visat att Lugols jodbehandling kan öka fertiliteten hos kor med oförklarlig infertilitet.

Järn

Järn, en nyckelkomponent i hemoglobin, är nödvändigt för syretransport av röda blodkroppar och fysiologiska aktiviteter. Järnbrist kan orsaka anemi, minskad oocytkvalitet och minskad ägglossningsfrekvens.

Att upprätthålla tillräckliga järnnivåer är viktigt för kvinnor som försöker bli gravida, eftersom låga nivåer kan leda till infertilitet. Jämförelsevis kan järnöverskott minska antalet ägg i assisterad reproduktionsteknologi.

Kalcium

Kalcium är en viktig komponent i det kvinnliga reproduktionssystemet, vilket påverkar benhälsa, hormonproduktion och spermiefusion. Frisättningen av kalcium gör att hypofysen frisätter LH och FSH, vilket stimulerar äggstockarna att producera östrogen och progesteron.

Kalcium påverkar indirekt hormonkontrollen genom att förändra ägglossningen och äggstockarnas funktion. Dessutom är balanserade kalciumnivåer avgörande för optimal celldelning och embryoimplantation.

Magnesium

Magnesium är avgörande för hormonbalansen och kvinnlig fertilitet. Det deltar i enzymer som aromatas, som omvandlar androgener till östrogener. Magnesium är involverat i cirka 600 enzymatiska aktiviteter, inklusive reparation av deoxiribonukleinsyra (DNA) och glutationmetabolism.

Magnesium kan också förbättra insulinkänsligheten och minimera komorbiditeter. Antioxidantkapaciteten hos detta mineral förbättrar indirekt fertiliteten genom att skydda kroppen mot oxidativ skada, bevara kvaliteten på oocyterna, modifiera ägglossningen och främja livmoderslemhinnan.

Koppar

Koppar är avgörande för att skydda kroppen mot oxidativ stress genom att fungera som en kofaktor för enzymet superoxiddismutas. Koppar påverkar antioxidantsystem, signaltransduktion och genuttryck; Dock kan överskott av koppar ha prooxiderande effekter och förändra endotelfunktionen.

Mangan

Mangan, ett värdefullt spårämne, fungerar som en antioxidant som tar bort fria radikaler för att skydda cellulära strukturer från oxidativ stress och potentiellt förbättra kvinnligt reproduktivt välbefinnande. Oxidativ stress försämrar oocyternas funktion och kvalitet, vilket förändrar den hormonella regleringen av kvinnlig fertilitet.

Slutsatser

Mineraler spelar en avgörande roll för kvinnlig fertilitet, särskilt hormonkontroll, ägglossning, oxidativ stress och endometrial hälsa. Vissa mineraler, såsom selen, kalcium och zink, är viktiga för follikelfasen och ägglossningen. Omvänt kan överskott av järn, zinkbrist, otillräckligt magnesiumintag och kopparobalanser indirekt påverka kvinnlig fertilitet.

Tidningsreferens:

  • Kapper, C., Oppeit, P., Ganhor, C., et al. (2024). Mineraler och menstruationscykeln: effekter på ägglossning och livmoderslemhinnan. Näringsämnen sexton(1008). doi:10.3390/nu16071008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *