Nästa Solar Maximum kan hjälpa till att lösa Suns gammastrålepussel

Om solforskare inte redan är ivriga att observera solen när den når sitt solmaximum 2024, kommer ett nyupptäckt gammastrålningspussel att intensifiera den önskan.

Medan de undersökte 14 års data från NASA:s rymdteleskop Fermi upptäckte ett team av forskare att under det senaste solmaximumet 2013 och 2014, slängde solens polarområden ut högenergisk gammastrålning upp till 10 gånger större än normalt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *