Navigera i morgondagens beteendehälsa med medkänsla och innovation

Beteendehälsa är att ha ett ögonblick.

När Covid-19-pandemin bleknat i backspegeln verkar det som om vissa marknadstrender är här för att stanna. Till exempel har efterfrågan på beteendevårdstjänster som skjutit i höjden efter order om att stanna hemma inte avtagit. Faktum är att under andra kvartalet 2022 ökade beteendevårdsbesök med 18,1 % jämfört med nivåerna före pandemi. Minskad stigmatisering, en växande befolkning, den fortsatta opioidkrisen, förändringar i offentlig politik och förbättrad tillgång till vård genom verktyg som telemedicin har bidragit till det växande behovet av beteendevårdstjänster.

Leverantörer anpassar sig till denna ökade efterfrågan genom kreativa initiativ som gemenskapsuppsökande och teknikdrivna lösningar, men kritisk arbetskraftsbrist kräver större innovation.

När vi blickar framåt mot 2024 dyker det upp vissa trender som kan hjälpa organisationer som tillhandahåller beteendesjukvård att navigera en oviss framtid.

Betalarinnovation och engagemang

Den dubbla utmaningen med ökad efterfrågan och personalbrist inom beteendevårdsområdet har gjort nya tekniska verktyg till en nödvändighet. Effektiv teknik erbjuder skalbara lösningar som gör det möjligt för vårdgivare att nå och hjälpa fler människor. Telehälsoplattformar möjliggör till exempel konsultationer och rådgivning på distans, vilket gör det möjligt att få kontakt med dem som annars skulle möta hinder för att få personlig vård. Mobilappar och bärbara enheter låter människor övervaka sitt mentala välbefinnande och följa behandlingsplaner, vilket minskar bördan på en redan överansträngd arbetsstyrka. Tekniken kan också förbättra produktiviteten för befintlig personal, förenkla administrativa uppgifter och göra det möjligt för läkare att fokusera mer på de människor som de har vården.

Betalarnas engagemang spelar en avgörande roll för att främja utvecklingen av ny teknik inom beteendehälsoområdet. När leverantörer aktivt engagerar sig med betalare kan de hjälpa till att demonstrera effektiviteten av teknik, vilket öppnar dörrar till en ny incitamentsstruktur som möjliggör framsynta metoder och ett heltäckande förhållningssätt till beteendevård. Till exempel kan resultatbaserade kontrakt med inbyggda benchmarks hjälpa till att finansiera moderna verktyg som gör det möjligt för människor att få mer självständighet och leva hälsosammare liv. När värdet etableras kommer fler människor att få tillgång till dessa verktyg, bördan för leverantörer kommer att minska och betalarna kommer att ha data att visa andra intressenter. Detta samarbete mellan betalare och leverantörer säkerställer att tekniska framsteg inte bara är effektiva utan också kostnadseffektiva, vilket i slutändan gynnar slutanvändare som är beroende av beteendevårdstjänster.

Följsamhet till medicinering och teknik.

Precis som efterfrågan på beteendevårdstjänster har ökat fortsätter mediciner att utvecklas för att hantera en mängd olika problem. Att följa en medicineringskur, särskilt för personer som kämpar med allvarliga psykiska störningar, förbättrar konsekvent resultaten.

Förändringar i hur mediciner administreras och övervakas förbättrar följsamheten för denna sårbara befolkning. Långtidsverkande injektioner, smartphoneappar, innovativa förpackningar och till och med personliga pillerautomater är bara några av de många tekniker som hjälper människor att hantera sina mediciner.

Innovationer som dessa fungerar som en avgörande allierad för att lätta bördan på beteendevårdspersonal när det gäller att övervaka medicinering. Genom intelligenta läkemedelshanteringssystem kan människor få påminnelser i realtid, doseringsspårning och värdefull information om hur de följs, allt utan att behöva ständig övervakning från vårdgivare. Dessa verktyg gör det möjligt för patienter att ta en mer aktiv roll i att hantera sina egna läkemedelsregimer, vilket inte bara förbättrar deras känsla av autonomi utan också minskar läkarnas arbetsbörda. Genom att delegera rutinmässig övervakning av efterlevnad till teknik kan beteendevårdspersonal omdirigera sina ansträngningar mot mer komplexa aspekter av patientvård, vilket säkerställer att människor får den personliga vård och stöd de behöver för att uppnå bättre hälsoresultat.

Heltäckande vård för personen och specialiserade apoteks roll

Långt etablerade apotekskedjor, erkända av sina kända namn, har traditionellt sett varit de viktigaste åtkomstpunkterna för mediciner och sjukvårdstjänster. Men växande brist på arbetskraft och operativa utmaningar sätter dessa läkemedelsjättar under press. Denna utmaning är särskilt oroande för en redan underbetjänad befolkning: personer med komplexa medicinska utmaningar relaterade till mental och beteendemässig hälsa, som kan ha svårt att förespråka för sig själva.

Som svar på de traditionella läkemedelstjänsternas brister går specialistleverantörer in för att överbrygga klyftan. Framtiden kommer sannolikt att medföra en ännu mer uttalad betoning på skräddarsydda lösningar för beteendevårdsapotek. Denna trend kommer sannolikt att manifesteras som en expansion av leverantörer som är dedikerade till att möta denna befolknings unika behov. Specialistleverantörer är väl positionerade för att erbjuda ett mer holistiskt och heltäckande tillvägagångssätt, vilket säkerställer att människor får det stöd och tillgång till de läkemedel de behöver.

Även om teknik kan hjälpa till att lösa några av de svårigheter som både leverantörer och slutanvändare av beteendevårdssystemet står inför, bör den alltid komplettera, snarare än ersätta, personlig vård. Tekniker som telehälsa och läkemedelshanteringssystem kan förbättra kvaliteten på vården och tillhandahålla värdefulla data för att informera diskussioner, så länge som människor inte lämnas isolerade eller utan ett personligt supportteam.

Slutsats

När vi utvecklar området beteendehälsa kommer det att vara viktigt att hitta den rätta balansen mellan tekniska lösningar och vård för hela människor. Arbetskraftens utmaningar, förändringar i hur ersättningarna fungerar, nya alternativ för medicinövervakning och ett laserfokus på de personliga lösningar som specialapotek kan tillhandahålla är trender att titta på. Rätt verktyg och rätt personer kommer att vara nyckeln till att gå vidare med medkännande och tillgänglig vård. Med hårt arbete och lite tur kommer momentumet för beteendehälsa att bestå tills alla som kämpar med en psykisk störning kan få den hjälp de behöver.

Foto: SIphotography, Getty Images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *